Els contractes menors (contractes d’import inferior a 40.000 euros IVA exclòs, quan es tracti de contractes d’obres, o a 15.000 euros IVA exclòs, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Consulteu aquí la relació de Contractes menors de la Diputació de Tarragona per anys:

Accediu també a la informació disponible en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.