Pots consultar la informació de la contractació menor en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya cercant per òrgan de contractació BASE-Gestió d'Ingressos.