Informació sobre les incidències de modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes en execució, tramitades per l'Organisme Autònom del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, durant l'exercici 2019, amb excepció dels contractes menors. La informació relativa als expedients de contractació es publiquen en cada expedient individual al Perfil de Contractant de la Diputació de Tarragona.

En data 27/10/2020 no hi ha modificacions.