Podeu consultar la informació de les modificacions, pròrrogues i resolucions de la contractació de BASE-Gestió d'Ingressos en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya que permet una cerca per contractes modificats.

 

Durant el 1r trimestre de 2020 no hi van haver modificacions, pròrrogues i resolucions de la contractació de BASE-Gestió d'Ingressos. Les del 2n trimestre de 2020 es poden consultar en l'arxiu adjunt.