Podeu consultar la informació de les modificacions, pròrrogues i resolucions de la contractació de BASE-Gestió d'Ingressos en la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya i en el Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya que permet una cerca per contractes modificats.