Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats pel Patronat de Turisme en cadascun dels procediments que preveu la llei.