Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per BASE- Gestió d'Ingressos en cadascun dels procediments que preveu la llei.