Pla estratègic de subvencions

El Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona es prepara de conformitat amb l'art. 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'art. 12 del Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, de 25 de juliol de 2006.

 • Pla estratègic de subvencions 2021 [PDF]
 • Pla estratègic de subvencions 2020 [PDF]
 • Pla estratègic de subvencions 2019 [PDF]
 • Pla estratègic de subvencions 2018 [PDF]
 • Pla estratègic de subvencions 2017 [PDF]
 • Pla estratègic de subvencions 2016 [PDF]
 • Pla estratègic de subvencions 2015 [PDF], [XLS]
 • Pla estratègic de subvencions 2014 [PDF] , [XLS]

Control financer de subvencions

Resultat de diversos expedients de control financer de subvencions de diversos ens i exercicis, d’acord amb les previsions establertes en el títol tercer de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Control financer 2020 [PDF]
 • Control financer 2019 [PDF]
 • Control financer octubre 2018 [PDF]
 • Control financer juliol 2018 [PDF]
 • Control financer juny 2018 [PDF]
 • Control financer maig 2018 [PDF]
 • Control financer abril 2018 [PDF]
 • Control financer març 2018 [PDF]
 • Control financer febrer 2018 [PDF]
 • Control financer gener 2018 [DOC]