Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre la seva estructura i funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Bases generals de subvencions 2019 27-02-2019 https://seuelectronica.dipta.cat/documents/20182/410677/Aprovaci%C3%B3+definitiva+de+les+Bases+Generals+Subvencions+2019/86d4310f-3891-49fe-b2a7-ac0646857dbe
Reglament d’ús de la llengua catalana a la Diputació de Tarragona 18-07-1996 https://www.seu-e.cat/documents/6797105/9818744/reglament_us_llengua_catalana_1996.pdf/ebeaf49f-106c-47e6-80a7-4326e51d25a1
Reglament de l’eSAM del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona 16-10-2007 https://www.seu-e.cat/documents/6797105/9818744/eSAM_20071016.pdf/1cec150b-27d1-451a-b328-b7a5aa07a312
Reglament del Servei d’Assistència de Secretaria – Intervenció de la Diputació de Tarragona 17-01-1997 https://www.seu-e.cat/documents/6797105/9818744/Servei+assist+Secretaria_+19970117.pdf/5e5c0313-e745-4e0c-8815-b9192b5af7aa
Reglament de funcionament del Museu d’Art Modern 25-02-1995 https://www.seu-e.cat/documents/6797105/9818744/reglament_mamt_1995.pdf/f2b26d44-f37b-4da0-871e-4c0bc5aa3020
Normes reguladores de pràctiques i de participació de joves en projectes del Programa de Garantia Juvenil 11-03-2019 https://www.seu-e.cat/documents/6797105/9372944/normes_reguladores_estudiants_en_practiques_2019.pdf/754ea821-6019-4857-8470-44d6b3dfa199