Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

En aquests moments no hi ha cap procés de selecció o provisió actiu.

 

Processos de selecció 2021

 

  1. Procés de selecció per a la contractació de personal temporal a l'efecte de cobrir el lloc de treball d'administratiu/iva.
Data de publicació Descripció
02/02/2021 Anunci bases i convocatòria administratiu/va
02/02/2021 Bases específiques per a la selecció de personal laboral per obra o servei
02/02/2021 Instància per a la participació del procés selectiu de personal laboral per obra o servei
24/02/2021 Constitució del Tribunal Qualificador del procés de selecció d'una plaça d'administratiu/iva
24/02/2021 Aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció d'una plaça d'administratiu/iva
  Instància per presentar les al·legacions
02/03/2021 Aprovació del llistat definitiu d'admesos i exclosos
02/03/2021 Convocatòria prova de català nivell C1
02/03/2021 Convocatòria prova pràctica
15/03/2021 Resultats provisionals de la prova pràctiva
15/03/2021 Convocatòria entrevista
19/03/2021 Resultats definitius de la prova pràctica
25/03/2021 Resultats provisionals de l'entrevista
31/03/2021 Resultats definitius de l'entrevista
07/04/2021 Valoració dels mèrits
14/04/2021

Llista definitiva i finalització del procés de contractació