La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats
Data d'inici de la sessió Hora d'inici Data de fi de la sessió Hora de fi Número de sessió Tipus de sessió Enllaç Documents Més informació
29-04-2021 19:39 29-04-2021 19:41 4.1 Extraordinària ACTA PLE 29.04.21
29-03-2021 19:40 29-03-2021 20:30 3.2 Extraordinària ACTA PLE 29.03.21
11-03-2021 19:35 11-03-2021 19:40 3.1 Extraordinària ACTA PLE 11.03.21
20-01-2021 19:15 20-01-2021 19:30 1.1 Extraordinària ACTA PLE 20.01.21
16-12-2020 19:31 16-12-2020 19:40 12.1 Extraordinària ACTA PLE 16.12.20
18-11-2020 20:00 18-11-2020 20:10 11.2 Extraordinària ACTA PLE 18.11.2020
02-11-2020 19:30 02-11-2020 19:35 11.1 Extraordinària ACTA PLE 02.11.2020
10-09-2020 19:35 10-09-2020 19:40 9.1 Ordinària PLE 10.09.2021