Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Hi ha algun acte que hagi estat objecte de procediment de revisió en via administrativa? Si és així, aquí és on està.

Declaració de lesivitat de l'acord plenari, de 28 de juliol de 2015, finalitzador d'un expedient de revisió d'ofici.