Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Catàleg i cartes de serveis Catàleg i cartes de serveis
Si vols conèixer els serveis que s'ofereixen des del Consorci de Salut i Social de Catalunya, accedeix a aquest espai.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
Accediu al tauler d'edictes i anuncis del Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Xarxes socials Xarxes socials
En aquest enllaç pots trobar-nos a les xarxes socials i revisar les nostres publicacions diàries.
Butlletí CSC Butlletí CSC
Subscriu-te al Butlletí del CSC, o cerca qualsevol dels butlletins publicats amb anterioritat