Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

 

Anunci sobre l’aprovació definitiva de la relació de persones admeses i excloses per participar en el procés per a la selecció i provisió temporal (cobrir una situació d’excedència forçosa de l’actual gerent) del lloc de treball de “Gerent” del Consorci de les Gavarres

Anunci sobre correcció d'errors en l''anunci d'aprovació provisional de la relació de persones admeses i excloses per participar en el procés per a la selecció i provisió temporal (cobrir una situació d'excedència forçosa de l'actual gerent) del lloc de treball de "Gerent" del Consorci de les Gavarres

Anunci sobre l'aprovació provisional de la relació de persones admeses i excloses per participar en el procés per a la selecció i provisió temporal (cobrir una situació d'excedència forçosa de l'actual gerent) del lloc de treball de "Gerent" del Consorci de les Gavarres

Edicte publicat al DOGC respecte a l'aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció i provisió temporal del lloc de treball de "Gerent" del Consorci de les Gavarres

Edicte publicat al BOP respecte a l'aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció i provisió temporal del lloc de treball de "Gerent" del Consorci de les Gavarres