Govern obert i transparència
La informació generada pel govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil del contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions
Bústia de factures
Si ets proveïdor d'un ens has de presentar la teva factura electrònicament
Condicions de prestació dels serveis

Condicions generals i específiques de prestació dels serveis del Consorci AOC

Participació

Fomentem la participació dels ciutadans, treballadors públics i càrrecs electes per a millorar els nostres serveis. Participa-hi!