Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Convocatòries de personal laboral FIX

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta.

 

Convocatòries de personal laboral INTERN

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta.

 

Convocatòries de personal laboral FIX adreçades al personal de les administracions consorciades del Consorci AOC

DIRECCIÓ D'ORGANITZACIÓ

 • Plaça referència 36: Tècnic/a administratiu/va
  Nivell: C14
  Brut anual: 26.446,32 €
  Resolució d'inici
  Bases de la convocatòria
  Sol·licitud de participació

  Contra aquesta convocatòria, la persona interessada pot interposar demanda davant dels Jutjats Socials en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació/comunicació, d’acord amb les previsions establertes a l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social –LRJS-, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Convocatòries de personal laboral TEMPORAL

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta.

 

Convocatòries de col·lectius específics

Actualment no hi ha cap convocatòria de personal de col·lectius específics.