Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Convocatòries de personal laboral FIX

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta

 

Convocatòries de personal laboral INTERN

Termini de presentació de sol·licituds: 16/05/2023
Resolució d'inici
Sol·licitud per a totes les places
Resolució de places 38, 39 i 40 desertes

 • Plaça referència 38Tècnic/a de serveis
  Nivell: A32
  Nombre de llocs: 1
  Brut anual: 42.759,52 € + 10% variable
  Bases de la convocatòria
   
 • Plaça referència 39Tècnic/a assessorament jurídic intern
  Nivell: A32
  Nombre de llocs: 1
  Brut anual: 42.759,52 € + 10% variable
  Bases de la convocatòria
   
 • Plaça referència 40Tècnic/a administratiu/va (Plaça reservada a persones amb diversitat funcional reconeguda amb un grau superior al 33 per cent.)
  Nivell: C15
  Nombre de llocs: 1
  Brut anual: 24.564,02 €
  Bases de la convocatòria

 

 

Convocatòries de personal laboral FIX adreçades al personal de les administracions consorciades del Consorci AOC

DIRECCIÓ D'ORGANITZACIÓ

 • Plaça referència 36: Tècnic/a administratiu/va
  Nivell: C14
  Brut anual: 26.446,32 €
  Resolució d'inici
  Bases de la convocatòria
  Sol·licitud de participació
  Resolució de plaça deserta

  Contra aquesta convocatòria, la persona interessada pot interposar demanda davant dels Jutjats Socials en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la seva publicació/comunicació, d’acord amb les previsions establertes a l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social –LRJS-, sens perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

 

Convocatòries de personal laboral TEMPORAL

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta.

 

Convocatòries de col·lectius específics

Actualment no hi ha cap convocatòria de personal de col·lectius específics.