Dades de visites dels portals de transparència

Sector Públic
18/05/2020

Nombre de pàgines visualitzades: nombre total de pàgines vistes; les visites repetides a una mateixa pàgina també es compten.

Nombre de pàgines visualitzades úniques: el nombre de pàgines visualitzades úniques és el nombre de sessions durant les quals s'ha visualitzat la pàgina especificada com a mínim una vegada.

Es comptabilitza una pàgina visualitzada única per cada combinació d'URL de la pàgina + Títol de la pàgina.

Temps mitjà a la pàgina: La mitjana de temps que els usuaris han destinat a visualitzar una pantalla o una pàgina, o un conjunt de pantalles o de pàgines.

Entrades: Nombre de vegades que els visitants han entrat al vostre lloc web des d'una pàgina o des d'un conjunt de pàgines determinades.

Percentatge de rebots: Percentatge de visites d'una sola pàgina (és a dir, visites en què la persona ha abandonat el lloc a la pàgina d'entrada, sense interaccionar-hi).

Percentatge de sortides: Percentatge de sortides del lloc des d'una pàgina o d'un conjunt de pàgines determinades.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 

Distribucions

Informació Addicional

Font
Consorci AOC
Responsable dades funcionals (RDF)
-
Correu de contacte (RDF)
-
Tipus Actor
-
Subtipus Actor
-
Data publicació
25/07/2017
Darrera actualització
18/05/2020
Freqüència actualització
-
Llicència
No s'ha especificat la llicència
Àmbit de transparència

Informació institucional i organitzativa

City Anatomy
-