Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
2 conjunts de dades trobats
Categoria: Sector Públic
Etiqueta: tributs i impostos
25/09/2022

Conjunt de dades que mostra els principals ingressos tributaris del pressupost: impostos, taxes i preus públics.

25/09/2022

Conjunt de dades que mostra la liquidació pressupostària dels principals ingressos tributaris: impostos, taxes i preus públics. Es mostren les dades consolidades de l'ens amb els seus organismes autònoms locals.