Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
3 conjunts de dades trobats
Categoria: Sector Públic
Etiqueta: economia
26/09/2022

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, c... Mostra més

26/09/2022

Dades de contractes de Catalunya informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya

26/09/2022

Conjunt de dades que mostra tota la activitat històrica (fins a 5 anys) de la contractació pública associada al perfil del contractant, Servei desenvolupat pel Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, prestat al món local mitjançant el Consorci AOC.