Categoria
Etiqueta
Àmbits transparència
1 conjunts de dades trobats
Categoria: Sector Públic
Etiqueta: any
26/09/2022

Totes les entitats locals han de calcular abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, si s’escau, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o que en depenen, c... Mostra més