Termini mitjà de pagament a proveïdors

Sector Públic
21/11/2020

Conjunt de dades on trobareu informació, per trimestres vençuts, del Termini mitjà de pagament a proveïdors, amb caràcter trimestral del conjunt de les factures emeses des de la seva entrada al registre fins el seu pagament efectiu.

Les dades del Termini mitjà de pagament a proveïdors parteixen de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda basades en el Període Mitjà de Pagament (en endavant PMP), tot i que són sensiblement diferents.

En aquest sentit si el PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte el període legal de pagament establert en la normativa en matèria de contractació que és de 30 dies en termes general. El concepte de Termini mitjà de Pagament a proveïdors, incorpora en origen els 30 dies legals per aproximar-se al termini real de pagament trimestral mig de les factures.

Aquest conjunt de dades inclou informació de tots els ens locals. 
administració pública factura

Distribucions

Informació Addicional

Font
Ministeri d'Hisenda i Consorci AOC
Responsable dades funcionals (RDF)
Consorci AOC
Correu de contacte (RDF)
dadesobertes@aoc.cat
Tipus Actor
-
Subtipus Actor
Ajuntament
Data publicació
06/11/2015
Darrera actualització
21/11/2020
Freqüència actualització
90 dies
Llicència
Creative Commons CCZero
Àmbit de transparència

Gestió econòmica

City Anatomy
-