La seu electrònica és un portal web amb un nivell superior de garanties i seguretat en els continguts i tràmits electrònics que vostè pot realitzar amb el Consorci de l'Estany.

Des d'aquesta plataforma vostè podrà accedir als serveis electrònics que el Consorci de l'Estany posa a la seva disposició i podrà realitzar els seus tràmits durant les 24 hores dels 365 dies de l'any.

La seu electrònica del Consorci de l'Estany disposa d'una bústia ciutadana, que és un espai interactiu i privat per tal que la ciutadania pugui comunicar-se directament amb el Consorci per la qual cosa, si un ciutadà vol accedir a aquest servei només ho podrà fer fent ús dels certificats de signatura electrònica reconeguda acceptades a la seu electrònica del Consorci.

El titular d'aquesta seu electrònica és el Consorci de l'Estany qui assumeix la responsabilitat respecte la integritat, la vericitat i l'actualització de la informació i els serveis que integren la seu electrònica.

CONTACTE Per a informació i incidències:

Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 hores.