Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats
Denominació Número de places Data d'inici Data de fi Expedient Sistema de selecció Tipus de personal Grup de titulació Altres requisits Matèries Estat Data de les proves Lloc de les proves Dades de les publicacions Més informació Documents
Tècnic Auxiliar 1 11-06-2018 concurs - oposició temporal Llicenciatura, Grau o titulació equivalent o superior en Biologia o Ciències Ambinetals o Enginyer agrònom Oficines del Consorci de l'Estany - Museu Darder - Plaça dels estudis, 2 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/115/201811505276.pdf Estatuts del Consorci de l'Estany
Las náyades de la península Ibérica. Iberus
Memoria naiades
Protocol gavians
Edicte Bases tècnic
Edicte admesos
Anunci Aspirants Proposats
2 peons 2 03-03-2018 09-03-2018 concurs - oposició laboral temporal 21-03-2018 Oficines del Consorci de l'Estany - Museu Darder Bases
Edicte Bases
Sol·licitud
Edicte admesos
Anunci Aspirants poposats
Procediment de selecció per a la contractació laboral temporal d'una persona com a tècnic mig 1 24-07-2017 28-07-2017 concurs - oposició Laboral temporal 03-08-2017 Edifici del Museu Darder Edicte bases i convocatòria publicat al BOP
Sol·licitud
Edicte admesos
Promoció Interna 1 01-12-2016 20-12-2016 Concurs - oposició Fix C1 02-06-2017 Edifici del Museu Darder - EIE Anunci Convocatòria
Bases Promoció interna
Edicte admesos i data de les proves
Anunci aspirants proposats
Tècnic mig per a la col·laboració amb els serveis tècnics 1 04-07-2016 08-07-2016 Concurs - oposició Laboral temporal a temps parcial 14-07-2016 Edifici del Museu Darder - EIE Bases reguladores
Edicte
Sol·licitud
Decret admesos i exclosos
Edicte resultats