Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Alts càrrecs: perfil, dades de contacte, retribucions i activitats i béns

https://www.cervera.cat/ajuntament/consistori-municipal - Web de la Paeria de Cervera

 

L'Ajuntament de Cervera no disposa de càrrecs eventuals, personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors.