En aquest espai hi trobaràs la informació relativa als estats trimestrals d'execució dels pressupostos anuals de l'ens.

- Execució pressupostària trimestral per anys.

(Font: seu electrònica de la Paeria de Cervera)