Com funciona aquest ens? Aquí hi trobaràs publicat el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el seu funcionament intern.

Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Estatuts Escola Municipal de Música - Conservatori Elemental de Cervera 05-12-1991 Estatuts Escola Municipal de Música - Conservatori Elemental de Cervera
Estatuts Empresa Mixta EASCS 30-03-2001 Estatuts Empresa Mixta EASCS
Estatus Consorci Localret 12-06-2014 Estatus Consorci Localret
Estatuts Patronat Municipal Fira de Sant Isidre 14-10-1993 Estatuts Patronat Municipal Fira de Sant Isidre
Estatuts Patronat de les Completes del Santissim Misteri de Cervera 01-05-2007 Estatuts Patronat de les Completes del Santissim Misteri de Cervera
Estatuts Patronat Universitat de Cervera 23-06-1998 Estatuts Patronat Universitat de Cervera
Estatuts Centre Municipal de Cultura 14-10-1993 Estatuts Centre Municipal de Cultura