Si l'ens ha estat part processal d'alguna resolució administrativa i/o judicial de rellevància pública, o alguna d'aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en aquest ens (com l'alcalde/alcaldessa i els regidors/es), aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

22-01-2020 RCA 495/2011

Òrgan SALA CONT-ADTVO TSJC S.5 Barcelona

Tipus APELACION RECURSO CONT-ADM 825/16

Documents Sentència 204 22gener2020
Sentència 247 24octubre2016
Decreto firne sentència 17juliol2020

10-02-2022 RCA 53/2019-D

Òrgan JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 4 BARCELONA

Tipus DESESTIMA RECURS 53_2019 , SIN COSTAS

Documents Sentència 34_2022 10febrer2022_ANONIMITZAT

14-03-2021 RCA 70/2021-2C

Òrgan JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA

Tipus Firmeza resolució

Documents Sentencia 75_2022 RCA 70_2021-2C_ANONIMITZAT.pdf
Comunicació firmeza resolució_ANONIMITZAT.pdf

17-03-2021 RCA 293/2014 AA

Òrgan SALA CONT-ADTVO TSJC S.5 BARCELONA

Tipus RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 293/14 AA

Documents Sentència 92_2014 14febrer2019
DecretTSJC_RebudesActuacionsTS_FermesaSentencia 17març2021

14-01-2021 RCA 306/2021-A

Òrgan JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE BARCELONA

Tipus Sentencia 35_2021 14gener2021

Documents Sentència 35_2021 14gener
Declara firme sentència_11març2022

08-04-2022 RCA 241/2020

Òrgan JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA

Tipus Sentència 113_2022 8abrtil2022

Documents Sentencia nº 113_2022 8abril2022 estimaEnPart i AjuntReparacioCausaDonaLlocAlsDanys_ANONIMITZAT.pdf

23-07-2020 RCA 421/2018-D

Òrgan JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA

Tipus Sentència 145_2020 23juliol2020

Documents Sentència_145_2020 23juliol2020_Proc.Abreujat_421_2018-D_ANONIMITZAT.pdf

19-07-2022 RCA 311/2021-2B

Òrgan Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona

Tipus Sentència 209/2022 19 de juliol 2022

Documents 17-Sentència ferma 209_2022 19 juliol 2022_ANONIMITZADA.pdf

04-06-2019 RCA 619/2018-D

Òrgan JUTJAT SOCIAL NÚM. 33 DE BARCELONA

Tipus Sentència 242_2019 4juny2019

Documents Sentència 242_2019 4juny2019_desestima demanda
Sentència TSJ2711_2020_desestima recurs suplicació

04-02-2021 RCA 8/2019-A

Òrgan Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Sala Social

Tipus Sentència TSJC 669_2021 4febrer2021

Documents Sentència nº 669-2021 4 febrer2021