L’accés electrònic a l’Administració Pública amb plenes garanties

El 26 de juliol de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès va aprovar inicialment l’Ordenança Municipal d’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que va passar a ser definitiva el 21 de desembre, desprès de la seva publicació, el 3 de desembre de 2012, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquesta Ordenança, entre altres coses, constitueix la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès com l’espai web per a la informació, consulta i realització de tràmits municipals.

A la Seu Electrònica s’informa de tots els tràmits municipals i inclou els models per qualsevol sol·licitud o comunicació a l’Ajuntament, tant els generals (a l’apartat “Sol·licitud Genèrica”) com els específics d’algunes tramitacions concretes.

 

Com la Seu Electrònica està en procés de creació, els seus continguts es van ampliant periòdicament.

Hora i data oficials
Font: Real Instituto y Observatorio de la Armada