Avaluacions de les polítiques públiques Disponible a: Pàgina Web de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Estan ben valorades les polítiques públiques? Si l'ens ha dut a terme alguna iniciativa per poder-ho saber, aquest és el lloc on trobar els resultats.

ePAM - Eina per a fer el seguiment del Pla de Mandat 2015/2019