En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

Nota:

No n'hi ha cap resolució sobre el règim d'incompatibilitats d'alts càrrecs