Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

0 Registres carregats

La Resolució d'alcaldia amb l'estructura del nou govern i la distribució de responsabilitats té efectes de data 15 de juny de 2019 ( Resolució d'alcaldia núm. 2642 ), on s'aprova els nomenaments de tinents i tinentes d'alcalde, constitució de la Junta de Govern Local i delegació de determinades atribucions de l'Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local i determinats regidors i regidores.

Enllaç a la Resolució d'alcaldia núm. 3829, de data 1 d'octubre de 2019, de modificació de cartipàs 

Infografia nou Cartipàs Municipal 2019-2023