Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?
Pla econòmic-financer 2019-2020 aprovat per acord de Ple de data 25/04/2019