Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Et preguntes quines són les variables de gestió econòmica de l'ens? En aquest apartat hi ha publicades les que fan referència als ingressos i a les despeses.

Aquí trobareu els enllaços a les dades oficials que ofereix el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques sobre tota l'activitat econòmica-financera de cadascuna de les Administracions Públiques, d'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibililtat financera.

També podreu consultar les últimes dades oficials disponibles per part del Ministeri sobre pressupostos i liquidacions de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a través de l'enllaç a la pàgina que ofereix dades de totes les entitats locals d'Espanya, agrupades per comunitats autònomes.