En aquest apartat es poden consultar les Mocions aprovades als Plens Municipals