Acords de junta de govern Disponible a: Portal web de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Actes dels acords de la Junta de Govern Local 

En aquest enllaç podeu accedir a les actes d'anys anteriors