Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Els membres del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (Consorci) són càrrecs càrrecs electes o designats provinents dels ens consorciats, llevat de la persona que ostenta la Direcció general, que és personal del Consorci. Tal i com figura en els seus Estatus, els òrgans de govern i administració són:

Presidència

El Sr. Marc Castells i Berzosa ostenta la Presidència del Consorci de les Drassanes de Barcelona i Museu Marítim de Barcelona, del Consell General i de la Comissió Executiva:

Les Vicepresidències

La Vicepresidenta primera del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona és  la  Sra. Gala Pin Ferrando:

La Vicepresidenta segona del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona és  la Sra. Mercè Conesa Pagès:

El Consell General

El Sr. Marc Castells i Berzosa, la Sra. Gala Pin Ferrando i la Sra. Mercè Conesa Pagès són el president, la vicepresidenta primera i la vicepresidenta segona, respectivament.

Els vocals del Consell General són:

-Sr. Joan Carles García Cañizares. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sr. Jaume Ciurana i Llevadot. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sr. Martí Pujol i Casals. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sr. Òscar Pascual Sorribes. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sr. Miquel González Monforte. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sr. Josep Altayó Morral. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sr. Ricard Vinyes Ribas. Perfil professional Retribucions

-Sr. Carles Vicente Guitart. Retribucions

-Sra. Mònica Mateos Guerrero. Perfil professional Retribucions

-Sr. Joan Colldecarrera Ortiz

-Sra. Núria Burguera i Blay

La Comissió Executiva

El Sr. Marc Castells i Berzosa és el president de la Comissió executiva del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Els vocals de la Comissió Executiva són:

-Sr. Joan Carles García Cañizares. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sr. Jaume Ciurana i Llevadot. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sr. Martí Pujol i Casals. Perfil professional Retribucions Activitats i béns

-Sra. Gala Pin Perfil professional Retribucions  Activitats i béns

-Sr. Joan Colldecarrera Ortiz

-Sra. Elvira Mata i Enrich

La informació publicada prové dels Portals de Transparència i de les pàgines webs dels ens consorciats, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en transparència.