Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Convocatòria LLD-01/2018 per a la provisió del lloc de treball, mitjançant sistema de lliure designació, de director/a general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Termini presentació instàncies des del 27 de juny de 2018 i fins al 24 de juliol de 2018

BOPB plaça director general

DOGC plaça director general

Instància convocatòria

Llista d'admesos i exclosos

Convocatòria E-01/20018 per a la provisió del lloc de treball de cap d'unitat de gestió de col·leccions del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Decret convocatòria E-01/2018

BOPB conv E-01/2018

DOGC conv E-01/2018

Convocatòria E-02/20018 per a la provisió del lloc de treball de cap d'unitat de programes educataius del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.

Drecret convocatòria E-02/2018

BOPB conv E-02/2018

DOGC conv E-02/2018