Calendari dies inhàbils Disponible a: Generalitat de Catalunya (Departament d'Empresa i Ocupació)

Encara no saps quines són les festes generals i locals d'aquest municipi? No cal que busquis més perquè aquí les trobaràs totes.

D'acord amb l'article 30.2 de l'ordenança reguladora de l'Administració electrònica, la seu electrònica i el registre electrònic estableix que el calendari de dies inhàbils serà l'oficial a la ciutat de Granollers en relació amb el previst a l'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.