Avaluacions de qualitat dels serveis públics Disponible a: Consell Comarcal del Vallès Oriental

S'han sotmès els serveis públics a l'avaluació de la ciutadania? Enquestes, entrevistes... en aquest apartat en pots consultar els resultats.