El Consell Comarcal preveu contractar 22 persones Joves en pràctiques beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil.

 

En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir d’aquesta manera, la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

 

IMPORTANT: La formalització i el nombre de contractes està subjecta a la resolució de la sol·licitud de subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

 

OFERTA I REQUISITS: 

/documents/1348657/11852317/OFERTA+JOVES+EN+PR%C3%80CTIQUES+2021.pdf/e71f5b47-a834-4cd4-a648-6b083163af0d

 

Interessats envieu el CV, certificat del nivell C de català i la titulació d’acreditació corresponent a la titulació indicada en el perfil professional, indicant com a referència el codi que apareix en la columna OFERTA  a la següent adreça de correu electrònic: piv@vallesoriental.cat

LLOC DE TREBALL OFERTA TIPUS DE RELACIÓ LABORAL DATA FI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ACTA PROCÈS ESTAT DEL PROCÈS
TÈCNIC/A XARXA PRODUCTES DE LA TERRA X2021009249 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A DEL SERVEI DE TURISME X2021009250 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A COMUNICACIÓ EXTERNA I TRANSPARÈNCIA X2021009251 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A DE L’ÀREA D’INTERVENCIÓ X2021009253 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A PERSONES I VALORS X2021009255 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
PSICÒLEG/OLOGA ÀREA PERSONES I VALORS X2021009256 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNICS/QUES PER A L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT X2021009258 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
ADMINISTRATIU/VA ÀREA POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT  X2021009259 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC SERVEIS JURIDICS.  X2021009260 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    

TÈCNIC/A PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A

X2021009261 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
AUXILIAR TÈCNIC/A INFORMÀTIC  X2021009262 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A JURISTA PER A L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCILAS I IGUALTAT X2021009264 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A SERVEI DE MILLORA I ESTRETÈGIA CORPORATIVA. PROJECTE ODS X2021009265 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A OBSERVATORI-CENTRE D'ESTUDIS DEL VALLÈS ORIENTAL X2021009266 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
ADMINISTRATIUS/VES ÀREA SERVEIS PERSONALS  X2021009267 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A ÀREA DE JOVENTUT X2021009268 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
ADMINISTRATIU/VA PER A L’OFICINA D’HABITATGE X2021009269 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A ESPECIALITZAT EN SERVEIS SOCIALS PER A L’OFICINA D’HABITATGE X2021009270 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT: DONA, CIUTADANIA I NO DISCRIMINACIÓ X2021009271 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021    
TÈCNIC/A SERVEI DE MILLORA I ESTRETÈGIA CORPORATIVA. PROJECTE SAD X2021009272 LABORAL TEMPORAL 26/7/2021