No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple ordinari. Gener 2023

Data d'inici de la sessió 25-01-2023

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Local municipal La Fàbrica de Sant Pere de Vilamajor (C. Ginebró, 3)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 21 de desembre de 2022.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 21 de desembre de 2022.

PRESIDÈNCIA

3. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000619, de 21 de desembre, de remissió d’expedient al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

4. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2022 i llur convocatòria.

5. Aprovar la liquidació dels serveis d’assessorament i assistència prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2022.

6. Declarar deserta la licitació de la contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022- 43-M.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar les bases reguladores de processos de selecció de determinats llocs de Treball.

8. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000005, de 12 de gener, d’adhesió al Pla de formació corresponent a l’any 2023 per l’ocupació de caràcter agrupat promogut per l’Associació Catalana de Municipis.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

9. Prendre coneixement de la renúncia del Servei d’Ajuda de Domicili amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

10. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments i la liquidació de l’any 2021

11. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000006, de 13 de gener, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

12. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cardedeu, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana i Santa Maria de Palautordera per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

14. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Llagosta per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

15. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000554 de 18 de novembre, al 2022PRES000636 de 30 de desembre i del 2023PRES000001, d'11 de gener al 2023PRES000017 de 18 de gener.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER002044, de 18 de novembre, al 2022GER002354, de 30 de desembre, i del 2023GER000001, de 3 de gener, al 2023GER000052, de 18 de gener.

3. Donar compte de la finalització del procediment ordinari 404/2021 M1 per desistiment.

4. Donar compte de la sentència 314/2022, de 13 de desembre, del procediment abreujat 84/2022-A.

17. Precs i preguntes.

Documents ODPle20230125

Ple extraordinari urgent desembre 2022

Data d'inici de la sessió 21-12-2022

Hora d'inici de la sessió 18.30 h

Lloc Ajuntament de Canovelles

Tipus Urgent

Ordre del dia

Ordre del dia:

1. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió.

PRESIDÈNCIA

2. Ratificar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Besos Tordera.

ÀREA D’EDUCACIÓ

3. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gallifa per a dur a terme el transport escolar obligatori de l’alumnat de Gallifa matriculat als centres de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, per al curs escolar 2022-2023.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar el Pla estratègic de subvencions. 5. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022015430

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

6. Aprovar la liquidació per a l’any 2021 del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

7. Aprovar la justificació parcial de l’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès. ç

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

8. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Gualba.

9. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

10. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

11. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

12. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

13. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

14. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

15. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de La Garriga per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

16. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

17. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Documents Decret convocatòria 20221221_2

Ple extraordinari desembre 2022

Data d'inici de la sessió 21-12-2022

Hora d'inici de la sessió 18 h

Lloc Ajuntament de Canovelles

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de juliol de 2022.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 16 de novembre de 2022.

3. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de novembre de 2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2023, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima.

5. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022014085.

6. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2021011454.

7. Aprovar unes bases per a la provisió interina d’un lloc de treball de intervenció de classe primera, subescala de secretaria intervenció amb constitució de borsa.

PRESIDÈNCIA

8. Aprovar el contingut i la signatura de l'addenda i la liquidació del conveni de cooperació amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, formalitzat el 22 d'octubre de 2021.

9. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000583, de 30 de novembre, de modificació de la clàusula 7.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte mixt per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022-43-M.

ÀREA D’HABITATGE

10. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2023.

11. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2023.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

12. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000550, de 17 de novembre, d’aprovació del contingut i la signatura del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

13. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

ÀREA DE TURISME

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

15. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

16. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

MOCIONS

17. Moció per a la millora del finançament de l'Administració Local.

Documents DP_ordredeldia.pdf

Ple ordinari novembre 2022

Data d'inici de la sessió 23-11-2022

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Biblioteca municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (C. Mestre Joan Batlle, 6)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de setembre de 2022.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2023.

3. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2023.

4. Aprovar l'Ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

ÀREA D'EDUCACIÓ

5. Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per l’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat llur annex per l’Acord de Govern 172/2022, de 30 d’agost.

6. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Vallromanes i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023

ÀREA DE MEDI AMBIENT

7. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Martorelles.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

8. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000539, de 9 de novembre, d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdits.

9. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2023.

10. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

11. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

12. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb activitats privades a l’àmbit del coneixement.

13. Denegar la compatibilitat d’un lloc de treball.

14. Aprovar les bases reguladores de determinats processos de selecció de personal temporal

15. Aprovar l’expedient 35 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

16. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montmeló, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació

17. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de la Garriga, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

18. Aprovar el Pla comarcal de joventut 2022-2026.

19. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021

20. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021

ÀREA DE TURISME

21. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2023.

22. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l’any 2023 amb els ajuntaments de la comarca i l’Entitat pública empresarial Granollers Mercat.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2022.

2. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3n trimestre 2022).

3. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000458 de 23 de setembre, al 2022PRES000553 de 17 de novembre.

4. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001609, de 23 de setembre, al 2022GER002043, de 17 de novembre.

23. Precs i preguntes.

Documents Decret_convocatòria_Ple_20221123

Ple extraordinari urgent novembre 2022

Data d'inici de la sessió 16-11-2022

Hora d'inici de la sessió 18 h

Lloc Ajuintament de Canovelles

Tipus Urgent

Ordre del dia

Ordre del dia:

1. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió.

2. Acceptar la cessió per part de l’Ajuntament de Granollers del domini de les finques registrals 52.558, 52.559, 52.560, 52.561 I 52.562 del Registre de la Propietat número 1 de Granollers.

3. Aprovar l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal prèvia avocació.

Documents Decret Presidència 20221115

Ple ordinari setembre 2022

Data d'inici de la sessió 28-09-2022

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Teatre Auditori de la Roca del Vallès (C. Lope de Vega, 10)

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

PRESIDÈNCIA

1. Establir el Servei d’oficina comarcal de transició energètica.

ÀREA D'EDUCACIÓ

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar les bases reguladores dels processos de selecció de determinats llocs de treball temporals.

5. Aprovar l’expedient 27 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

6. Aprovar el compte general 2021.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

7. Declarar el jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) com a bé cultural d'interès local.

8. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l'Atmella del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

9. Aprovar la Política de seguretat de la informació del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

10. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

11. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022-2023.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000380, de 15 de juliol, al 2022PRES000457, de 21 de setembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001210, de 15 de juliol, al 2022GER001608, de 22 de setembre.

12. Precs i preguntes.

Ple ordinari juliol 2022

Data d'inici de la sessió 20-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Sala Polivalent la Torreta, situada al Carrer Vial de Ronda, s/n de Montmeló

Tipus Ordinària

Ordre del dia

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l’acta de la sessió de 25 de maig de 2022.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau.

3. Aprovar la revocació i l’atorgament de poders de diversos advocats.

4. Comparèixer en el procediment abreujat 84/2022-A del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona i designació de lletrats

ÀREA D'EDUCACIÓ

5. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000333, de 23 de juny, d’aprovació del contingut i la signatura d'una addenda econòmica amb l'Ajuntament de Granollers en relació amb el conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero.

6. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2019-2020 i 2021-2022.

ÀREA D'HABITATGE

7. Aprovar les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible i llur convocatòria.

8. Aprovar el conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Canovelles.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

9. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles.

10. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

11. Aprovar l'expedient de baixa de saldos no pressupostaris d'exercics tancats.

12. Aprovar l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos d’exercicis tancats.

13. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient.

14. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió de personal temporal.

15. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de treball del personal del Consell Comarcal.

16. Modificar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022.

17. Aprovar la modificació i el text refós de de la Relació de llocs de treball.

18. Modificar l’acord del Ple de 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

19. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de març de 2018, d’aprovació del conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

20. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2022.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

21. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

23. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria.

ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ

24. Acceptar l'encàrrec de gestió per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut pública a l'Ajuntament de Canovelles i aprovar el conveni corresponent.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

25. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000327, de 21 de juny de 2022, de no exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can Bellavista, Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda.

ÀREA DE TURISME

26. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat.

ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

27. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat de l’any 2021 i la modificació de l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021 d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament esmentat en aquesta matèria.

MOCIONS
28. Moció presentada pel Grup comarcal Socialista que reclama al Departament d’Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l’escola d’educació especial Can Vila de Mollet del Vallès.

29. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya que reclama una solució definitiva per a l’escola municipal d’educació especial Can Vila.

30. Moció presentada pel grup CUP-VO per a impulsar la creació de l’Autoritat del Transport Metropolità del Vallès (ATM Vallès-BM).

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000280, de 20 de maig, al 2022PRES000379, de 14 de juliol.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000801, de 20 de maig, al 2022GER001209, de 14 de juliol.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2022.

4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2022.

TRESORERIA

5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2n trimestre 2022).

31. Precs i preguntes.

Documents Decret_convocatòria_juliol2022

Ple ordinari maig 2022

Data d'inici de la sessió 25-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Teatre Auditori Polivalent de Bigues i Riells del Fai, situat al Carrer d’Anna Mogas, 130

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de març de 2022.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 4 de maig de 2022.

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la cessió d'un espai amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

5. Aprovar el Programa d’actuació comarcal.

6. Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern.

ÀREA D'EDUCACIÓ

7. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000234, de 30 d’abril, de renúncia a la competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre educatiu Escola Quatre Vents de Canovelles.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica amb l'Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria d'enginyeria.

10. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica a l'Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d'arquitectura, enginyeria i medi ambient.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

11. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball d’administratius/ves, treballadors/res socials, educadors/res socials i d’enginyers/res tècnics/ques per les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal.

12. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022004094.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

13. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

14. Modificar l'acord de Ple de 23 de març de 2022, d'aprovació del contingut específic del conveni amb els ajuntaments de Cardedeu i Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

15. Declarar l’edifici de l’Escola de les monges filipenses del municipi de Sant Esteve de Palautordera com a bé cultural d'interès local.

16. Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) del municipi de Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local.

17. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Fogars de Montclús al conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

18. Modificar l'acord d'aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilalba Sasserra per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

19. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000139, de 17 de març, al 2022PRES000279, de 19 de maig.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000496, de 17 de març, al 2022GER000800, de 19 de maig.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte del Pla control financer.

TRESORERIA

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2022).

20. Precs i preguntes.

Ple extraordinari maig 2022

Data d'inici de la sessió 04-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Ateneu l'Aliança de LLiçà d'Amunt

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA


1. Aprovar l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.


2. Aprovar l’expedient 12 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de suplements de crèdit.


3. Donar compte de l’informe de resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la intervenció, amb omissió de la funció interventora i anomalies d'ingressos.


4. Donar compte del Decret de Presidència 2022PRES000177, de 5 d'abril, de liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2021.

Documents Decret_convocatòria

Ple ordinari març 2022

Data d'inici de la sessió 23-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Teatre Auditori de Llinars del Vallès

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 26 de gener de 2022.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria.

3. Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, i aprovar el contingut i la signatura de l'addenda corresponent.

4. Comparèixer i designar lletrats en un procediment judicial.

5. Aprovar la liquidació del cost del servei d'assistència jurídica a l'Ajuntament de Montmeló.

ÀREA D'EDUCACIÓ

6. Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar l’expedient 1 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de generació de crèdits.

8. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

9. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2022.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

10. Aprovar la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental (fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6).

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró- Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

12. Ratificar la presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2021 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum

13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

ÀREA DE TURISME

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

15. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

16. Aprovar la modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments aprovada en la sessió de Ple de 22 de desembre de 2021 en relació amb el conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme i la conseqüent modificació dels acords d’aprovació dels convenis i dels convenis formalitzats.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000024, de 21 de gener, al 2022PRES000138, de 16 de març.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000103, de 21 de gener, al 2022GER000495, de 16 de març.

3. Donar compte del Pla pressupostari 2023-2025.

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2021).

17. Precs i preguntes.

Ple ordinari gener 2022

Data d'inici de la sessió 26-01-2022

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de desembre de 2021.

2. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de desembre de 2021.

PRESIDÈNCIA

3. Ratificar el Decret de la Presidència 2021PRES000701, de 22 de desembre de 2021 en relació amb el Programa general d’Inversions del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

4. Nomenar un membre de la Comissió de Govern.

5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència jurídica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

6. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments i les liquidacions corresponents.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

7. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000685, de 17 de desembre de 2021, al 2021PRES000744, de 30 de desembre de 2021, i del 2022PRES000001, de 10 de gener de 2022, al 2022PRES000023, de 20 de gener de 2022.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001797, de 17 de desembre de 2021, al 2021GER001918, de 30 de desembre de 2021, i del 2022GER000001, de 3 de gener de 2022, al 2022GER000102, de 20 de gener de 2022.

8. Precs i preguntes.

Documents DP_Ple20220126

Ple 15/2021

Data d'inici de la sessió 27-12-2021

Hora d'inici de la sessió 9 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

1. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2022, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès, Societat Anònima.

Documents DP_20211227.pdf

Ple 14/2021

Data d'inici de la sessió 22-12-2021

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 17 de novembre de 2021.

2. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Raül Garcia Ramírez.

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar la pròrroga del Programa d’Actuació Comarcal.

4. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022

5. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2022

6. Aprovar la liquidació provisional del conveni de cooperació amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per les funcions, assessoraments i assistències prestats el 2021.

7. Reconèixer els serveis prestats pel Servei comarcal d'oficina tècnica del Consell Comarcal amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2021.

8. Aprovar la modificació del Servei comarcal Servei de Millora i Estratègia Corporativa

9. Comparèixer i designar lletrats en diversos procediments judicials.

ÀREA D'ENSENYAMENT

10. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut la Roca del Vallès de la Roca del Vallès per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

ÀREA D'HABITATGE

11. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Montmeló per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

12. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

13. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2022.

14. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2022.

15. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb l'Oficina de rehabilitació comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la COVID-19, i l'instrument de recuperació Next Generation EU.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

16. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

17. Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021.

18. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal.

19. Modificar les bases aprovades pel Ple de 17 de novembre de 2021, que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal.

20. Donar de baixa el saldo de drets reconeguts d’exercicis tancats.

21. Aprovar l’expedient 32 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de generació de crèdits.

22. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2022, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès, Societat Anònima.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

23. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Montmeló.

24. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental formalitzat el 25 d’abril de 2018 amb A0 Mayores Servicios Sociales, SL, i Optima Facility Services, SL, i posteriorment subrogat a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

25. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili del municipi de Canovelles formalitzat el 26 d’abril de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017

26. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili dels municipis de Parets del Vallès i Lliçà d’Amunt formalitzat el 28 de gener de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017.

27. Aprovar la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

28. Aprovar la liquidació per a l’any 2020 del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

29. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, Llinars del Vallès, Montmeló, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès i el Consorci Besòs Tordera, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 de les línies MG45 i DONA.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

30. Acceptar la delegació de competències i aprovar el contingut i la signatura del Conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

31. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

32. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

ÀREA DE TURISME

33. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l'Ajuntament de la Llagosta i la modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments aprovada en la sessió de Ple de 17 de novembre de 2021.

34. Adherir-se al Manifest Descobrir.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidéncia del 2021PRES000629, de 12 de novembre, al 2021PRES000684, de 16 de desembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001610, de 12 de novembre, al 2021GER001796, de 16 de desembre.

Documents Decret_convocatòria_des2021

Ple 13/2021

Data d'inici de la sessió 17-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Celler de Carrencà, situat al Camí de Sant Adrià de Martorelles

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 29 de setembre de 2021.

PRESIDÈNCIA

2. Donar compte de la renúncia com a conseller comarcal del senyor Francesc Colomé Tenas.

3. Aprovar el reconeixement dels crèdits del Consorci Besòs Tordera.

4. Comparèixer i designar lletrats en diversos procediments judicials.

5. Aprovar el text refós de les normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal del Vallès Oriental

ÀREA D'ENSENYAMENT

6. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al curs 2019-2020.

7. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de ’Escola Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes Velles i l’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès per al curs 2019-2020.

8. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2019-2020.

9. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor per al curs 2019-2020.

10. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana per al curs 2019-2020.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

11. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000585, de 8 d'octubre, d'adhesió a la "Declaració de Sabadell per un acord, polític i social, per a la millora en la qualitat de l'aire".

12. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Campins en matèria de gestió energètica i d’aigua.

13. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de gestió energètica i d’aigua.

14. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en matèria de gestió energètica i d’aigua.

15. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de gestió energètica i d’aigua.

16. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria de gestió energètica i d’aigua.

17. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria de gestió energètica i d’aigua.

18. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

19. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Gualba en matèria de gestió energètica i d’aigua.

20. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Llagosta en matèria de gestió energètica i d’aigua.

21. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Llinars del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

22. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria de gestió energètica i d’aigua.

23. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montmeló en matèria de gestió energètica i d’aigua.

24. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

25. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

26. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en matèria de gestió energètica i d’aigua.

27. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines en matèria de gestió energètica i d’aigua.

28. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d'assistència tècnica a l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en matèria de gestió energètica i d'aigua.

29. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria de gestió energètica i d’aigua.

30. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria de gestió energètica i d’aigua.

31. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera en matèria de gestió energètica i d’aigua.

32. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria de gestió energètica i d’aigua.

33. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria de gestió energètica i d’aigua.

34. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de gestió energètica i d’aigua.

35. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria.

36. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria d’enginyeria.

37. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Martorelles en matèria d’enginyeria.

38. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria d’enginyeria.

39. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en matèria d'enginyeria.

40. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria d’enginyeria.

41. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Gualba en matèria d’enginyeria i medi ambient.

42. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria d’enginyeria i medi ambient.

43. Acceptar la renúncia del conveni de col·laboració d'assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

44. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

45. Aprovar les bases i els annexos que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la selecció de places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021.

46. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball.

47. Aprovar l’expedient 26 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de generació de crèdits.

48. Aprovar l’expedient 29 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

49. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2022.

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

50. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en matèria d’arquitectura.

51. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria d’arquitectura.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

52. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Vallromanes.

53. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2021.

54. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès pel transport adaptat d’usuaris d’aquest municipi.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

55. Declarar la capella de Sant Salvador d’Avencó del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local.

56. Declarar la capella de Sant Miquel de Canyelles del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local.

57. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

ÀREA DE TURISME

58. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

59. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

60. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2022

61. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

62. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

63. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat.

64. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient.

65. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria.

66. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria d’arquitectura i enginyeria.

67. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria d’arquitectura i enginyeria.

MOCIONS

68. Moció per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat de Catalunya.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidéncia del 2021PRES000535, de 24 de setembre, al 2021PRES000628, de 10 de novembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001309, de 24 de setembre, al 2021GER001609, d'11 de novembre.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (3r trimestre 2021)

4. Donar compte de l’informe d’auditoria operativa i de compliment corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SAU.

5. Donar compte de l’informe d’auditoria de comptes anuals corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020 de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SAU.

69. Precs i preguntes.

Documents Decret_convocatòria_nov_2021

Ple 12/2021

Data d'inici de la sessió 29-09-2021

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 21 de juliol de 2021.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent d'1 de setembre de 2021.

PRESIDÈNCIA

3. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Josep Quesada Tornero.

4. Aprovar l’adhesió al conveni de col•laboració entre l’Agència Estatal d’Administració tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament de informació de caràcter tributari a les entitats locals.

5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental per a la prestació d’assessoraments i assistències.

6. Aprovar el Reglament orgànic del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental.

ÀREA D'ENSENYAMENT

7. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000480, de 2 d’agost, de fixar la durada de la segona pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

8. Renunciar a la competència de menjador escolar de l’Institut Eugeni Xammar de l’Ametlla del Vallès.

9. Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès.

10. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins.

11. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús.

12. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatoris amb l'Ajuntament de Vallromanes.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

13. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

14. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2021.

15. Aprovar les bases per seleccionar uns llocs de treball temporals.

16. Aprovar el compte general 2020.

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

17. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura i enginyeria.

18. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria d’arquitectura.

19. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria.

20. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de medi ambient i enginyeria i mobilitat.

ÀREA DE TURISME

21. Aprovar del reconeixement de crèdits en favor de Producciones Multimedia Anfibic, SL.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

23. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 2021-2022.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000450, de 15 de juliol de 2021, al 2021PRES000534, de 22 de setembre de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000939, de 15 de juliol de 2021, al 2021GER001308, de 23 de setembre de 2021.

3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (2n trimestre 2021)

24. Precs i preguntes.

Documents OD_20210929

Ple 11/2021

Data d'inici de la sessió 01-09-2021

Hora d'inici de la sessió 18.30 h

Lloc Telemàtic

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió. 

 

2. Resoldre el recurs de reposició interposat per Clece, SA., de 5 d’agost de 2021, contra l’acord del Ple de 21 de juliol de 2021.

Documents OD_Ple_20210901

Ple 10/2021

Data d'inici de la sessió 21-07-2021

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

 

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 15 de juny de 2021.

 

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 23 de juny de 2021.

 

3. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 30 de juny de 2021.

 

PRESIDÈNCIA

 

4. Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i llur reglament orgànic.

 

5. Nomenar un membre de la Comissió de Govern.

 

6. Aprovar la modificació de l’estructura orgànica i crear l’Àrea tècnica de Transformació Digital i Innovació Tecnològica.

 

ÀREA D'ENSENYAMENT

 

7. Aprovar l’acord d’imposició de penalitat a CLECE, SA, respecte el contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

ÀREA D'HABITATGE

 

8. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000387, de 9 de juny, d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

 

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

 

9. Aprovar l’expedient 23 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de suplements de crèdit.

 

10. Aprovar l’expedient 24 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.

 

11. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar uns llocs de treball temporals.

 

12. Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 16 de desembre de 2020

 

13. Modificar la relació de llocs de treball.

 

14. Aprovar els criteris de repartiment del complement de productivitat COVID-19.

 

15. Aprovar el conveni específic amb Diputació de Barcelona per desenvolupar el Protocol General en els programes de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura-enginyeria, el programa d'ampliació de suport en l'àmbit de la cobertura de les funcions reservades a funcionaris de l'administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i el programa de captació del talent jove.

 

16. Resoldre el reparament suspensiu, derogar les bases d’execució conjuntes del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consell Comarcal, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, aprovades pel Ple de 16 de desembre de 2020, i aprovar les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal per a l’exercici 2021.

 

17. Aprovar l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

 

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

 

18. Adherir-nos a la petició de denúncia i petició de millora de serveis bancaris del Consell Comarcal del Bages.

 

ÀREA DE TURISME

 

19. Adherir-se a la marca/segell cicloturisme a Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme.

 

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

 

20. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

 

MOCIONS

 

21. Moció del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental de suport a la gent gran, contra la deshumanització dels serveis bancaris davant la bretxa digital i les comissions abusives.

 

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

 

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000386, de 9 de juny de 2021, al 2021PRES000449, de 14 de juliol de 2021.

 

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000683, de 9 de juny de 2021, al 2021GER000938, de 14 de juliol de 2021.

 

22. Precs i preguntes.

Documents DP_OD_20210721

Ple 9/2021

Data d'inici de la sessió 30-06-2021

Hora d'inici de la sessió 12 h

Lloc Can Ribas-Centre de recursos Agraris (camí antic de Vic, 10, Les Franqueses del Vallès)

Tipus Extraordinària

Documents DP_Ple20210630

Ple 8/2021

Data d'inici de la sessió 23-06-2021

Hora d'inici de la sessió 13 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Documents OD_20210623

Ple 7/2021

Data d'inici de la sessió 15-06-2021

Hora d'inici de la sessió 16 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Documents DP-OD_ple20210615.pdf

Ple 6/2021

Data d'inici de la sessió 19-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Documents OD Ple 20210519

Ple 5/2021

Data d'inici de la sessió 07-05-2021

Hora d'inici de la sessió 16 h

Lloc Telemàtic

Tipus Urgent

Documents OD_Ple20210507

Ple 4/2021

Data d'inici de la sessió 28-04-2021

Hora d'inici de la sessió 16 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Documents OD_Ple20210428

Ple 3/2021

Data d'inici de la sessió 24-03-2021

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Documents OD_PLE_20210324

Ple 2/2021

Data d'inici de la sessió 11-03-2021

Hora d'inici de la sessió 16.15 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Documents Ple 11032021

Ple 1/2021

Data d'inici de la sessió 27-01-2021

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Documents Ple_20210127

Ple 7/2020

Data d'inici de la sessió 16-12-2020

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Documents ODPle20201216.pdf

Ple 6/2020

Data d'inici de la sessió 18-11-2020

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Documents OD_20201118

Ple 5/2020

Data d'inici de la sessió 30-09-2020

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Documents DP_00391_Ple05_2020

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 22-07-2020

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Documents DP_000289_Ple_4_2020

Ple 3/2020

Data d'inici de la sessió 20-05-2020

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Documents DP 000181-2020 Ple 3-2020

Ple 2/2020

Data d'inici de la sessió 18-03-2020

Hora d'inici de la sessió 19 h

Lloc Per mitjans telemàtics i audiovisuals

Tipus Ordinària

Documents DP 000116-2020 Ple 2-2020

Ple 1/2020

Data d'inici de la sessió 29-01-2020

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0009-2020 Ple 1-2020

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 24-12-2019

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Urgent

Documents DP 0329-2019 Ple u-ex 11-2019.pdf

Ple 10/2019

Data d'inici de la sessió 20-11-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0298-2019 Ple 10-2019.pdf

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 17-10-2019

Hora d'inici de la sessió 17:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Extraordinària

Documents DP 0259-2019 Ple ex 9-2019.pdf

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 25-09-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0235-2019 Ple 8-2019.pdf

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 24-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Extraordinària

Documents DP 0206-2019 Ple ex 7-2019.pdf

Ple 6/2019

Data d'inici de la sessió 19-07-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala Francesc Tarafa de Granollers

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Consticució del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Novena legislatura.

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 16-07-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Extraordinària

Documents DP 0185-2019 Ple ex 5-2019.pdf

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 08-05-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0128-2019 Ple 4-2019.pdf

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 10-04-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Extraordinària

Documents DP 0112-2019 Ple ex 3-2019.pdf

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 20-03-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0074-2019 Ple 2-2019.pdf

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 23-01-2019

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0028-2019 Ple 1-2019.pdf

Ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 19-12-2018

Hora d'inici de la sessió 13:00

Lloc Seu de la policia local de Granollers

Tipus Urgent

Documents DP 0270-2018 Ple e-u 10-2018

Ple 9/2018

Data d'inici de la sessió 21-11-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0243-2018 Ple 9-2018

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 24-10-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

Tipus Extraordinària

Documents DP 0210-2018 Ple ex 8-2018

Ple 7/2018

Data d'inici de la sessió 19-09-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0194-2018 Ple 7-2018

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 18-07-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0169-2018 Ple 6-2018

Ple 4/2018

Data d'inici de la sessió 23-05-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0115-2018 Ple 4-2018

Ple 5/2018

Data d'inici de la sessió 20-06-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

Tipus Urgent

Documents DP 0151 Ple e-u 5-2018

Ple 3/2018

Data d'inici de la sessió 18-04-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental

Tipus Extraordinària

Documents DP 0094-2018 Ple ext 3-2018

Ple 2/2018

Data d'inici de la sessió 21-03-2018

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0074-2018 Ple 2-2018

Ple 1/2018

Data d'inici de la sessió 24-01-2018

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 0006-2018.pdf

Ple 9/2017

Data d'inici de la sessió 20-12-2017

Hora d'inici de la sessió 13.30

Lloc El Gra de Granollers

Tipus Urgent

Ple 8/2017

Data d'inici de la sessió 20-12-2017

Hora d'inici de la sessió 13.30

Lloc El Gra de Granollers

Tipus Extraordinària

Documents DP 214-2017.pdf

Ple 7/2017

Data d'inici de la sessió 22-11-2017

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental

Tipus Ordinària

Documents DP 200-2017.pdf

Ple 6/2017

Data d'inici de la sessió 22-09-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents 169-convocatoria PLE 20 setembre 2017.pdf

Ple 5/2017

Data d'inici de la sessió 19-07-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents 151-convocatoria PLE 19 juliol 2017.pdf

Ple 4/2017

Data d'inici de la sessió 21-06-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Documents 120-convocatoria PLE ext 21 juny 2017.pdf

Ple 3/2017

Data d'inici de la sessió 17-05-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal

Tipus Ordinària

Documents DP 085-2017.pdf

Ple 2/2017

Data d'inici de la sessió 17-05-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal

Tipus Ordinària

Documents DP 085-2017.pdf

Ple 1/2017

Data d'inici de la sessió 25-01-2017

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal

Tipus Ordinària

Documents 005-convocatoria PLE 25 gener 2017.pdf

Ple 8/2016

Data d'inici de la sessió 14-12-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal

Tipus Extraordinària

Documents DP 201-2016.pdf

Ple 7/2016

Data d'inici de la sessió 23-11-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal

Tipus Ordinària

Documents 192-convocatoria PLE 23 novembre 2016.pdf

Ple 6/2016

Data d'inici de la sessió 21-09-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de plens del Consell Comarcal

Tipus Ordinària

Documents DP-168_2016.pdf

Ple 5/2016

Data d'inici de la sessió 20-07-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens del Consell Comarcal

Tipus Ordinària

Documents DP 0128-2016.pdf

Ple 4/2016

Data d'inici de la sessió 18-05-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Lloc Sala de plens del Consell Comarcal

Tipus Ordinària

Documents DP 0085-2016.pdf

Ple extraordinari 3/2016

Data d'inici de la sessió 20-04-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sala de plens del Consell Comarcal

Tipus Extraordinària

Documents DP 65-2016.pdf

Ple 2/2016

Data d'inici de la sessió 15-03-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Tipus Ordinària

Ordre del dia Consulta ordre del dia

Ple 1/2016

Data d'inici de la sessió 18-01-2016

Hora d'inici de la sessió 19.00

Tipus Ordinària

Ordre del dia

Consulta ordre del dia

Les sessions de Ple ordinari se celebren cada dos mesos.

En aquest enllaç es pot consultar el calendari.