Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Presidència

President del Consell Comarcal

Ignasi Giménez Renom

Comissió Permanent

Presidència de la Comissió Permanent

Ignasi Giménez Renom

Vocal de la Comissió Permanent

Xavier Garcés Trillo

Vocal de la Comissió Permanent

Miriam Casaramona Massana

Vocal de la Comissió Permanent

Carles Rodríguez Herencia

Vocal de la Comissió Permanent

Mari Carmen Cebrián Ordóñez

Vocal de la Comissió Permanent

Manuel Salvador Robles Fernández

Serveis Centrals, Transparència i Bon Govern

Presidenta de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

Mari Carmen Cebrián Ordóñez

Vocal de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

Inés Fernández Mojeda

Vocal de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

Miriam Casaramona Massana

Vocal de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

Carles Rodríguez Herencia

Vocal de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

Anna Piñol Serra

Vocal de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

José Luis Fernández Díaz

Vocal de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

Jennifer Ramírez Porras

Vocal de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

Marco Simarro Zanon

Vocal de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Centrals

Anabel Plans Navarro

Drets Socials

Presidenta de la Comissió Informativa de Drets Socials

Miriam Casaramona Massana

Vocalia de la Comissió Informativa de Drets Socials

Luís Manuel Tirado Garcia

Vocalia de la Comissió Informativa de Drets Socials

Miriam Casaramona Massana

Vocalia de la Comissió Informativa de Drets Socials

Mar Sempere Martínez

Vocalia de la Comissió Informativa de Drets Socials

Elena Ordaz Machado

Vocalia de la Comissió Informativa de Drets Socials

Isabel Martínez Comas

Vocalia de la Comissió Informativa de Drets Socials

Núria Ferrando Roig

Vocalia de la Comissió Informativa de Drets Socials

Anabel Plans Navarro

Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Presidència de la Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Carles Rodríguez Herencia

Vocal de la Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Maria Dolors Conde Domínguez

Vocal de la Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Pau Castellví Canet

Vocal de la Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Neus Garcia Ribas

Vocal de la Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Josep Maria Calaf i Vives

Vocal de la Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Ana Isabel Pellicer Mendoza

Vocal de la Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Marco Simarro Zanon

Vocal de la Comissió Informativa de Territori i Transició Ecològica

Anabel Plans Navarro

Comissió informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Presidència de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Xavier Garcés Trillo

Vocal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Rafael Güeto Ortiz

Vocal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Eloi Rovira Campos

Vocal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Neus Garcia Ribas

Vocal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Montse Soler Pons

Vocal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Kevin Romero Navas

Vocal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Jennifer Ramírez Porras

Vocal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Núria Ferrando Roig

Vocal de la Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic Industrial i Treball

Anabel Plans Navarro

Comissió Informativa de Transparència

Presidència de la Comissió Informativa de Transparència

Jordi Plaza Nualart

Vocal de la Comissió Informativa de Transparència

Inés Fernández Mojeda

Vocal de la Comissió Informativa de Transparència

Miriam Casaramona Massana

Vocal de la Comissió Informativa de Transparència

Mar Sempere Martínez

Vocal de la Comissió Informativa de Transparència

Jordi Plaza Nualart

Vocal de la Comissió Informativa de Transparència

José Luis Fernández Díaz

Vocal de la Comissió Informativa de Transparència

Marco Simarro Zanon

Vocal de la Comissió Informativa de Transparència

Anabel Plans Navarro

Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Presidència de la Junta de Portaveus

Ignasi Giménez Renom

Vocal de la Junta de Portaveus

Pere Soler Artalejo

Vocal de la Junta de Portaveus

Francesca Berenguer Priego

Vocal de la Junta de Portaveus

Carles Rodríguez Herencia

Vocal de la Junta de Portaveus

Montse Soler Pons

Vocal de la Junta de Portaveus

José Luis Fernández Díaz

Vocal de la Junta de Portaveus

Jennifer Ramírez Porras

Vocal de la Junta de Portaveus

Marco Simarro Zanon

Vocal de la Junta de Portaveus

Anabel Plans Navarro

Comissió Especial de Comptes

Presidència de la Comissió Especial de Comptes

Ignasi Giménez Renom

Vocal de la Comissió especial de comptes

Mari Carmen Cebrián Ordóñez

Vocal de la Comissió especial de comptes

Francesca Berenguer Priego

Vocal de la Comissió especial de comptes

Carles Rodríguez Herencia

Vocal de la Comissió especial de comptes

Albert Turón i Vilaseca

Vocal de la Comissió especial de comptes

José Luis Fernández Díaz

Vocal de la Comissió especial de comptes

Jennifer Ramírez Porras

Vocal de la Comissió especial de comptes

Marco Simarro Zanon

Vocal de la Comissió especial de comptes

Anabel Plans Navarro