Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Ignasi Giménez Renom

President

Candidatura de Progrés

  • Càrrec electe
  • President/a
  • Membre d'equip de govern
  • Presidència
  • Ple del Consell Comarcal
  • Comissió Permanent
  • Presidència
  • Comissió Permanent
  • Junta de Portaveus del Consell Comarcal del Vallès Occidental
  • Comissió Especial de Comptes
Llicenciat en Periodisme i Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va treballar com a periodista a Ràdio Barcelona i a l’Ajuntament de Badia del Vallès. Des de les eleccions de maig del 2007, és l’alcalde de Castellar del Vallès.