Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

Per participar en un procés de selecció obert podeu realitzar la tramitació telemàtica en el següent enllaç:

Si voleu participar en un procés de selecció obert i voleu tramitar la vostra sol·licitud presencialment, podreu trobar la instància per participar en el següent enllaç:

Podeu trobar més informació de les convocatòries de personal (llistats d'admesos i exclosos, resultats definitius, incidències, instàncies...)