Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Aquí hi són totes. Pots veure a qui i a què s'han destinat.

Informació relativa a les concessions de subvencions i ajuts publicats per MINHAP al "Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones" inclòs a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

0 Registres carregats
NIF del beneficiari Beneficiari Descripció Data de concessió Àmbit Convocatòria Base reguladora Import concedit Import pagat Import retornat Informe fiscalització Enllaç Documents Més informació
G65809444 YouBari Bases de cooperació al desenvolupament - Cooperació amb Missirah (Senegal) 03-10-2022 Cooperació Internacional 2022 Bases de cooperació i desenvolupament 9000.0 9000.0 9000.0 Bases cooperacio.pdf Expedient de tramitació 865/2022
G64200959 Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) Conveni subvencional entre el CCVOC i les ADF per a finançar actuacions de prevenció activa i passiva dels incendis forestals a la comarca. 09-09-2022 Cooperació Local i Territori 2022 Conveni subvencional 10000.0 10000.0 0.0 Conveni ADF.pdf Expedient de tramitació 357/2022
Diferents escoles del Vallès Premis concurs Piula 2021 14-11-2022 Drets Socials 2022 Bases del Concurs 4274.13 4274.13 0.0 Piula 2021.pdf Expedient de tramitació 743/2021
G61884359 Fundació Autònoma Solidària Conveni subvencional entre el CCVOC i la FAS-UAB 13-10-2022 Drets Socials 2022 Conveni subvencional entre les parts. 6000.0 6000.0 0.0 Conveni FAS.pdf Expedient de tramitació 1120/2022

Subvencions i ajuts atorgades durant el 2021

- Subvenció nominativa amb YOUBARI - Associació per el Desenvolupament i la Cooperació amb Missirah (Senegal)

- Conveni subvencional entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal per a la prevenció activa i passiva d'incendis al Vallès Occidental.

- Conveni subvencional entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Palau Solità i Plegamans per a la prova pilot del projecte de sostenibilitat alimentària.

Conveni subvencional entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Castellar del Vallès per a la prova pilot del projecte de sostenibilitat alimentària.

Conveni subvencional entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Viladecavalls per a la prova pilot del projecte de sostenibilitat alimentària.

Conveni subvencional entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Fundació Autònoma Solidària per donar suport als projectes socioeducatius a la comarca.

Subvencions i ajuts atorgades durant el 2020

Conveni subvencional entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Occidental per finançar actuacions de prevenció activa i passiva dels incendis forestals a la comarca del Vallès Occidental, any 2020

Conveni subvencional amb YOUBARI - Associació per el Desenvolupament i la Cooperació amb Missirah (Senegal)

Conveni subvencional entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i Probitas pel programa "RAI ESO DINEM JUNTS!"

- Conveni subvencional entre el Consell Comarcla del Vallès Occidental i Fundació Autònoma Solidària 2020

Subvencions atorgades durant el 2019 

- Conveni subvencional entre el Consell Comarcal de Vallès Occidental i la Federació de les Agrupacions de defensa forestal del Vallès Occidental

- Conveni subvencional entre el Consell Comarcal de Vallès Occidental i Youbari - Associació pel desenvolupament i la cooperació amb Missirah (Senegal)

- Conveni subvencional entre el Consell Comarcal de Vallès Occidental i la Fundació Autònoma Solidària.

- Conveni subvencional entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i Probitas.

Ajuts i subvencions atorgades durant l'any 2018

Pressupostos participatius 2019 - Consell Comarcal del Vallès Occidental

Bases de la promoció comercial per a compres durant la campanya de nadal 2018 a Mercavallès

5a. Edició "Concurs Idees Innovadores per a reptes socials