Quins convenis urbanístics ha signat aquest ens? Pots consultar-los aquí.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental no té competències en matèria d'urbanisme.