Convenis de col·laboració Disponible a: Relacions institucionals

Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Convenis de col·laboració any 2022

Llistat de convenis formalitzats durant l'any 2022

Històric de Convenis formalitzats

Relació de convenis de col·laboració

Al següent enllaç podreu trobar els convenis que s'han donat d'alta al Cercador de Covenis de la Generalitat de Catalunya: 

Històric de convenis de col·laboració 1988-2017

Relació de convenis 1988-2017 (en format csv)