Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Protocol d’actuació del servei de transport escolar col·lectiu gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental davant de situacions d’emergència amb afectacions a la xarxa viària i/o al servei 30-01-2013 https://www.seu-e.cat/documents/1741253/5742564/Protocol+d%27emerg%C3%A8ncies+transport+escolar+2013-ACTUALITZAT.pdf/7317acee-1fce-4116-9c21-3bc2f452968a