Indicadors de transparència Disponible a: Portal Jurídic de Catalunya

En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens.