Aquí trobareu el model a presentar a la convocatòria que us volgueu acollir:

A) Ajuts per activitats culturals i socials de la comarca del Solsonès.

B) Ajuts a les escoles i AMPES de la comarca del Solsonès.

C) Ajuts pel foment de l’Esport Base d’activitats esportives d’entitats

federades i amb seu social a la comarca del Solsonès.

D) Ajuts per activitats esportives de la comarca del Solsonès

 

Recordeu que cal adjuntar aquest model un cop omplert a l'apartat  "instància genèrica" d'aquesta mateixa seu electrònica.

TERMINI: 31 de juliol de 2022